Feel Pilates studio je autorizovano mesto za edukacije pilates instruktora od strane Balanced Body kompanije iz Sakramenta, SAD. Pruža Vam se mogućnost da u Beogradu završite edukaciju po metodi najbolje edukacijske kuće za pilates na svetu!

 

Predstojeće edukacije

RASPORED.jpg
BODHISUSPENSION.jpg

Cena svakog, pojedinačnog, dvodnevnog modula (MAT i REFORMER) je 450 eura. 

Cena dvodnevnog workshopa za BODHI SUSPENSION je 550 eura.

 

*u cenu uključeno: dvodnevni kurs, detaljni manual, praksa u Feel Pilates studiju i praktični ispit