Feel Pilates studio je autorizovano mesto za edukacije pilates instruktora od strane Balanced Body kompanije iz Sakramenta, SAD. Pruža Vam se mogućnost da u Beogradu završite edukaciju po metodi najbolje edukacijske kuće za pilates na svetu!

 

Predstojeće edukacije

Uvodni modul - Balanced Body Movement Principles - 24. i 25. avgust

Reformer 1 - 31. avgust i 1. septembar

Reformer 2 - 14. i 15. septembar

Reformer 3 - 28. i 29. septemar

Uvodni modul - Balanced Body Movement Principles - 12. i 13. oktobar

Mat 1 - 26. i 27 oktobar

Mat 2 - 09. i 10. novembar

Mat 3 - 07. i 08. decembar

BODHI SUSPENSION - 14. i 15. novembar

DD174844.jpg

Cena svakog, pojedinačnog, dvodnevnog modula (MAT i REFORMER) je 450 eura. 

Cena dvodnevnog workshopa za BODHI SUSPENSION je 550 eura.

 

*u cenu uključeno: dvodnevni kurs, detaljni manual, praksa u Feel Pilates studiju i praktični ispit