Feel Pilates studio je autorizovano mesto za edukacije pilates instruktora od strane Balanced Body kompanije iz Sakramenta, SAD. Pruža Vam se mogućnost da u Beogradu završite edukaciju po metodi najbolje edukacijske kuće za pilates na svetu!

 

Predstojeće edukacije

BODHI SUSPENSION -  14.10. i 15.10.

PILATES MAT 1 - 23.09 i 24.09.

PILATES MAT 2 - 11.11. i 12.11.

REFORMER 1 - 25.10. i 26.10.

REFORMER 2 - 23.11. - 24.11.

REFORMER 3 - januar 2018.

cene kurseva: BODHI - 550 eura

                        PILATES MAT  -  450 eura

u cenu uključeno: dvodnevni kurs, detaljni manual, praksa u Feel Pilates studiju i praktični ispit